Bliv medlem

Bliv medlem af GLK

For at kunne optages i klubben behøver vi følgende data på dig: Navn, adresse, fødselsdag, tlf. og e-mail adresse.
Med disse data kan vi lette kontakten mellem klub og medlem ved at formidle  nyheder via mail, og vi har de oplysninger, der skal bruges i forbindelse med klubbens medlemskab af Dansk Gymnastik- og Idrætsforening.

Medlemskontingent er kr. 200 årligt (inkluderer medlemskab af DGI). Skulle du have spørgsmål, før du ønsker at melde dig ind i vores klub,  kontakter du klubben via én i bestyrelsen eller på mail guderuploebeklub@gmail.com
Kontingentet bedes overført til klubbens konto i Sydbank, reg.nr. 8013 – konto 1052070

Klik her for at komme til indmeldelses-formularen Bliv medlem (OBS: notér venligst dit tlf.nr. og fødselsdag i kommentarfeltet). Når vi har modtaget  din indmelding vil du modtage en bekræftelse på medlemskabet.